-

kostel sv. Mikuláše - Staroměstské náměstí, Staré Město

kostel sv. Mikuláše

Staroměstské náměstí, Staré Město

Vrcholně barokní chrám, dnes užívaný Československou církví husitskou, jeden z nejvýznamnějších v Praze. Barokní kopulová stavba vyrostla podle projektu K. I. Dientzenhofera v letech 1732–35 na místě staršího, zbořeného kostela; ten na počátku 13. století založili němečtí kupci a později (od roku 1635) patřil slovanským benediktinům, kteří v místě zbudovali rozsáhlý klášterní komplex. Roku 1787 byl v rámci josefínské redukce církevní moci klášter i s kostelem zrušen, poté sloužil jako skladiště, místo provazochodeckých exhibicí i výstavní prostora, po roce 1865 jako vojenská koncertní síň. Od roku 1871 měla chrám v užívání ruská pravoslavná církev a od roku 1920 slouží Československé církvi husitské; 1965–77 byla provedena generální oprava chrámu. Budova benediktinského kláštera byla zbořena v roce 1898 v rámci asanace Židovského města a na jejím místě byl vystavěn novobarokní obytný dům (Pařížská ulice 1/1073), další dům byl postaven na místě zbořené prelatury (U radnice 5/24). V původní klášterní budově se roku 1883 narodil spisovatel F. Kavka.

Mohutná centrální stavba kostela s křížovou kompozicí je završena masivní kopulí a dvojicí věží. Zatímco hlavní (východní) průčelí chrámu hledí do úzkého prostranství a je téměř bez výzdoby, boční průčelí obrácené k jihu je zdobeno velmi honosně, mj. sochami A. Brauna (sv. Mikuláš, sv. Prokop, výjevy za Starého a Nového zákona aj.). Až do roku 1901 byl chrám od Staroměstského náměstí oddělen barokním Krennovým domem, mezi nímž a chrámem se rozprostíralo náměstíčko zvané Kurný trh – odtud na chrám vzhlíželi příchozí, proto je průčelí zřetelně koncipováno na blízký pohled zdola (mj. vyklonění soch). Interiér chrámu zdobí plastiky benediktinských světců od A. Brauna, štuková výzdoba od B. Spinettiho a fresky od K. D. Asama. Oltář s obrazem, obrovský křišťálový lustr z harrachovských skláren i další části výzdoby jsou novějšího data. Při východním závěru kostela (směrem k Pařížské třídě) je nika se sochou sv. Mikuláše od B. Šimonovského (1906) a klasicistní kašna upravená J. Štursou. V chrámu se pořádají koncerty klasické a duchovní hudby.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz