-
kostel Panny Marie pod řetězem na konci mostu kostel Panny Marie pod řetězem na konci mostu kostel Panny Marie pod řetězem na konci mostu kostel Panny Marie pod řetězem na konci mostu kostel Panny Marie pod řetězem na konci mostu kostel Panny Marie pod řetězem na konci mostu kostel Panny Marie pod řetězem na konci mostu kostel Panny Marie pod řetězem na konci mostu 

kostel Panny Marie pod řetězem na konci mostu - Lázeňská ulice, Malá Strana

kostel Panny Marie pod řetězem na konci mostu

Lázeňská ulice, Malá Strana

V těsné blízkosti vyústění Mostecké ulice na Karlův most, jen několik desítek kroků od Královské cesty, se v ulici Lázeňská skrývá kostel Panny Marie pod řetězem na konci mostu, prvořadá památka románské Prahy. Románskou baziliku, první kostel Malé Strany, založil v roce 1169 král Vladislav I. spolu s klášterem (komendou) a špitálem rytířů řádu sv. Jana Jeruzalémského (johanitů, pozdějších maltézských rytířů) jako první centrum tohoto rytířského řádu v Čechách. Opevněný areál navazoval na právě stavěný Juditin most a na Juditinu věž; odtud pochází neobvyklý název kostela. Původní malá stavba (zbytky se zachovaly v pravé stěně nynějšího nádvoří) měla být nahrazena velkolepou raně gotickou trojlodní bazilikou, z níž ale byl vystavěn pouze chór se sakristií a rozestavěny hranolové věže. O významu kostela v předhusitské době svědčí, že zde byly před pohřbením pietně uloženy ostatky Karla IV. i jeho syna Václava IV. V roce 1420 byl klášter i s kostelem vypálen. Presbyář (nynější kostel) byl poté renesančně zaklenut a v letech 1640–50 zbarokizován C. Luragem; v letech 1728–31 T. Haffenecker barokně upravil i budovu konventu. Kostel má cenné barokní vybavení, vyniká zejména bohatá štuková výzdoba, sochy od J. J. Bendla, obrazy od K. Škréty a četné ozdobné mříže ze 17. a 18. století. Zachovaly se i zbytky gotických maleb.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz