-

klášter sv. Jiří - Jiřské náměstí 5/33, Pražský hrad

klášter sv. Jiří

Jiřské náměstí 5/33, Pražský hrad

Vůbec první klášter v Čechách založil při bazilice sv. Jiří v roce 973 kníže Boleslav II. Pobožný pro ženskou řeholi benediktinek; první abatyší se stala Mlada, sestra knížete. Po požáru v roce 1142 byly klášterní budovy obnoveny a zvýšeny o patro, po dalším požáru v roce 1541 byl klášter renesančně přestavěn a poté znovu v letech 1657–80 ve stylu raného baroka (C. Lurago). Roku 1782 byl v rámci josefínských reforem zrušen a jeho prostory byly využívány jako dělostřelecká kasárna a obydlí kněží. Na přelomu 19. a 20. století prošel klášter spolu s bazilikou ne zcela úspěšnou puristickou úpravou, která mu měla vrátit původní románskou podobu. V letech 1969–75 byl upraven pro potřeby expozice starého českého umění Národní galerie, která je zde do současnosti. Klášter tvoří patrové budovy obklopující dva dvory, vzhled fasád je výsledkem úprav pro Národní galerii. Většina místnosti v přízemí má zachované pozdně renesanční a raně barokní klenby. Z původního románského objektu se dochovala pouze barokně přestavěná kaple sv. Anny.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz