-
Hartigovský palác (Senftenberský palác, Glauchovský dům, Zemský dům) Hartigovský palác (Senftenberský palác, Glauchovský dům, Zemský dům) Hartigovský palác (Senftenberský palác, Glauchovský dům, Zemský dům) Hartigovský palác (Senftenberský palác, Glauchovský dům, Zemský dům) Hartigovský palác (Senftenberský palác, Glauchovský dům, Zemský dům) 

Hartigovský palác (Senftenberský palác, Glauchovský dům, Zemský dům) - Malostranské náměstí 12/259, Malá Strana

Hartigovský palác (Senftenberský palác, Glauchovský dům, Zemský dům)

Malostranské náměstí 12/259, Malá Strana

Na místě barokního paláce stávaly dva gotické domy, mezi nimiž procházela úzká ulička k brance v hradbě gotického opevnění Malé Strany. Oba domy byly spojeny v roce 1645, ulička se dodnes zachovala v podobě průchodu spojujícího Malostranské náměstí s ulicí Tržiště. Stavbu paláce začal kolem roku 1720 Rudolf hrabě Kinský podle projektu G. B. Alliprandiho a dokončil ji F. M. Kaňka pro Antonii hraběnku Černínovou. Roku 1735 získal palác Ludwig hrabě Hartig, který zde soustředil rodinné umělecké sbírky a knihovnu; Hartigové drželi palác až do roku 1827. Ve 2. polovině 19. století byl palác postižen necitlivými stavebními úpravami. V současnosti je palác sídlem Hudební fakulty Akademie múzických umění.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz