-
Černínský palác Černínský palác Černínský palác Černínský palác Černínský palác Černínský palác Černínský palác 

Černínský palác - Loretánské náměstí 5/101, Hradčany

Černínský palác

Loretánské náměstí 5/101, Hradčany

Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší barokní palác Prahy lemuje celou západní stranu Loretánského náměstí; jeho průčelí je 136 m dlouhé a dosahuje výšky až 32 m. Stavbu paláce na místě několika renesančních domů zahájil roku 1669 F. Caratti na objednávku Černínů z Chudenic, později se na ní podíleli G. B. Alliprandi, F. M. Kaňka, A. M. Lurago, G. B. Maderna a další. Na výzdobě pracovali kameníci M. Allia, G. B. Allia a J. Santini-Eichel, štukatéři G. B. Cometa, T. Soldati, B. Spinetti, sochaři M. B. Braun, I. F. Platzer, K. J. Hiernle či F. O. a J. A. Quittainerové, malíři V. V. Rainer, D. E. Rossi, P. J. Brandl a S. Nosecký. Křídla paláce uzavírají dva dvory, k severní straně přiléhá rozlehlá francouzská zahrada s oranžerií, dvěma sallami terrenami a několika fontánami a kašnami. V paláci byla po dokončení umístěna mj. proslulá černínská obrazárna a další sbírky, Černínové se ale stavbou natolik zadlužili, že palác museli prodat a od roku 1777 nebyl trvale obydlen – sloužil kulturním akcím, jako lazaret, chudinský útulek, byly tu i nájemní byty a dílny. Od roku 1851 patří palác státu; nejprve tu byla kasárna, od roku 30. let 20. století je palác sídlem ministerstvu zahraničí (adaptaci provedl v letech 1928–34 P. Janák). Interiéry jsou vybaveny dobovým nábytkem a uměleckými předměty (mj. cenná sbírka tapisérií). Pod terasou paláce se nacházejí pozůstatky křesťanského pohřebiště z 10. až 12. století, základy domů z 16. století i základy kruhové kaple sv. Matouše, vybudované v letech 1727–32 F. M. Kaňkou a zbořené v roce 1791. Z okna svého bytu v zadním traktu paláce spadl dne 10. 3. 1948 ministr zahraničí Jan Masaryk; okolnosti jeho smrti stále nejsou vyjasněny.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz