-
bazilika sv. Jiří bazilika sv. Jiří bazilika sv. Jiří bazilika sv. Jiří bazilika sv. Jiří bazilika sv. Jiří bazilika sv. Jiří Románská kripta Románská kripta Románská kripta Kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily Kaple sv. Ludmily 

bazilika sv. Jiří - Jiřské náměstí, Pražský hrad

bazilika sv. Jiří

Jiřské náměstí, Pražský hrad

Románská bazilika zasvěcená sv. Jiří je nejstarší dochovanou stavbou na území Pražského hradu. Vznikla kolem roku 920 za panování knížete Vratislava I. jako jednolodní kostelík, z něhož se do současnosti zachovaly jen základy. Stavba byla rozšířena za Boleslava II. Pobožného v roce 973 se založením pražského biskupství a kláštera sv. Jiří; vznikla krátká trojlodní bazilika v předrománském (otonském) slohu. Do roku 1055 sloužila bazilika jako oficiální přemyslovské pohřebiště. Do dnešní délky byla prodloužena po požáru v roce 1142, kdy byly i vybudovány věže (severní Eva a jižní Adam) a pod hlavním chórem vybudována trojlodní krypta. V první polovině 13. století byla přistavěna kaple sv. Ludmily. Západní průčelí chrámu je z poloviny 14. století, v letech 1657–80 bylo upraveno v raně barokním slohu F. Carattim; fasáda je uměřeně jednoduchá a střídmě zdobená. Poslední část stavby, oválná kaple sv. Jana Nepomuckého, přibyla u příležitosti blahořečení světce v letech 1718–22 podle projektu F. M. Kaňky. Na přelomu 19. a 20. století byl kostel obnoven podle puristického návrhu E. Macha. Ve strohém interiéru jsou umístěny náhrobky zakladatelů Vratislava I. a Boleslava II. Pobožného, v kapli sv. Ludmily je pochována sv. Ludmila, patronka českého státu. K nejcennějším částem výzdoby chrámu patří částečně zachované románské fresky s vyobrazením Nebeského Jeruzaléma na stěnách chóru či freska a obraz od V. V. Rainera v kapli sv. Jana Nepomuckého. Trojdílný románský reliéf s vyobrazením Trůnící Madony s Ježíškem, který byl původně umístěn v tympanonu hlavního portálu baziliky, je dnes uložen v kryptě na oltářní menze; patří k nejvzácnějším památkám českého románského sochařství. Kostel je využíván jako koncertní prostor.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz